GALLERY

[철망] 메쉬필터 - 유성금망, 철망 생산 가공 전문기업

  • 글쓴이 최고관리자 날짜 2015.01.03 15:27 조회 1,565

메쉬필터 가공품 사진입니다.


​필터의​ 용도에 맞게 5종류의 메쉬를 겹쳐서

스포트 용접해 주었습니다


                                                    유성금망 부산 경남 울산 대표 철망 기업 철망 생산, 가공