GALLERY

[주문가공] 스트레이너 - 유성금망 철망가공 부산 철망

  • 글쓴이 최고관리자 날짜 2014.10.24 14:26 조회 1,489


타공망을 이용해 만든 스트레이너 사진입니다.

 

타공망을 정확히 원으로 둥글게 말아

튼튼히 용접하는게 기술이죠                                                  유성금망 부산 경남 울산 대표 철망 기업 철망가공