GALLERY

[철망] 통발 가두리용 와이어메쉬 - 유성금망 부산 경남 울산 대표 철망 기업 철망 가공

  • 글쓴이 최고관리자 날짜 2014.09.17 09:37 조회 1,756


가두리 양식에 통발을 고정 시키기 위한 와이어메쉬 가공품 사진입니다

                                                  유성금망 부산 경남 울산 대표 철망 기업 철망 가공